5183

Akersposten 19.20.2018 – Lanserer fremtidens boløsning for godt voksne

Boliger tilrettelagt for godt voksne, kombinert med torg og «samfunnshus», som også skal komme nærområdet til gode, er nær realisering i Møller Eiendoms byutviklingsprosjekt, Harbitz Torg.

HOFF: – Vårt utgangspunkt for å tenke nytt var å spørre, hva skal til for å skape et godt bomiljø for dem som er eldre og unge til sinns og hva vil nabolaget ha? åpner prosjektleder og markedssjef i Møller Eiendom, Mette Arntzen Bjerke.

58 leiligheter for unge eldre

Møller eiendom ferdigstiller 312 leiligheter på Hoff, like inntil Hoff stasjon.

– Alle leilighetene er solgt, men Møller Eiendom har kjøpt ut to av leilighetsbyggene i prosjektet. Formålet er å tilby noe helt nytt til etablerte voksne mennesker, en fremtidig boløsning i 58 leiligheter, som blir utleieleiligheter, sier Arntzen Bjerke, som viser til at det her er snakk om tilrettelegging for par eller enkeltpersoner med ulike behov for sosial omgang og aktiviteter.

At dette dreier seg om å leie tilpassede leiligheter i stedet for å kjøpe, gir godt etablerte mennesker mulighet for å frigjøre kapital til andre formål.

– Samtidig vil vi legge til rette for tilbud i det vil kaller Laboratoriet, en møteplass for folk i alle aldre, som også omfatter nabolaget. I sum betyr det at Møller Eiendom vil lage et bomiljø, hvor eldre sammen med de øvrige beboerne får et tilbud som det tidligere ikke er blitt tilrettelagt til før. Vi ser på dette som et nytt byutviklingsprosjekt. Prosessen er en del av det å tydeliggjøre at Møllersystemet tar samfunnsansvar, sier Bjerke.

Laboratoriet er et av de gjenstående byggene fra industriområdet, hvor Alpharma tidligere holdt til.

Boløsning for livet ut

– For å finne ut av hvilke behov den eldre målgruppen har, knyttet vi til oss en rekke eksterne aktører som inngår i det såkalte flokeprosjektet, som er ledet av innovasjonsselskapet Æra. Utgangspunktet er at vi får en stadig større del av befolkningen med friske og oppegående eldre, med ønsker og forventninger til sine omgivelser. Æra har gjennom flokeprosjektet trukket inn en rekke organisasjoner, bedrifter og offentlige aktører, som sammen og hver for seg har bidratt til å løse opp i det vi kan kalle den demografiske floken. Kort fortalt betyr det at vi har kartlagt hva som er viktigst for oppegående godt voksne mennesker i en fremtidig bosituasjon og som kan tenke seg å bo der livet ut. Nå mener vi at vi har funnet en boløsning som tilfredsstiller mange av de behovene som er avdekket, sier hun.

Smart, trygt og sosialt

Leilighetene som tilbys disse er lagt opp med en rekke smartløsninger, som skal gjøre tilværelsen enklere.

– Det er ikke snakk om noen form for omsorgsboliger, men boliger tilrettelagt med flere gode, skjulte smartløsninger. Rommene er store med brede ganger og vegger er forsterket om det er behov for å montere støtteløsninger. Lys og materialvalg er gjort for å kunne se bedre. Det er ellers snakk om helt vanlige hjem, hvor man skal kunne trives livet ut. Stikkord her er trygghet og fellesskap, sier Bjerke.

Hun peker videre på at det også skal legges til rette for et bofellesskap med nabostuer, felles takterrasse og gjesteleilighet. Toppleilighetene i de to byggene er satt av til fellesstue med utgang til stor terrasse.

– Her kan de som vil møtes og arrangere felles aktiviteter. Sosialt fellesskap og møte med andre er for mange viktig, sier Bjerke.

Tilgjengelighet, aktiviteter og generasjonsmix

Markedsdirektør Pål Bøe understreker at hensikten med et slikt byutviklingsprosjekt er å gi noe tilbake til byen.

– Laboratoriet og torget med alle sine tilbud og funksjoner skal være tilgjengelig for hele nabolaget. Vi vil vise at vi er en aktør som tør å satse og som vil få til gode møteplasser. Torget skal bli et vrimleområde og i Lab-bygget og rundt torget vil det bli bar, cafeer, restaurant, uteservering og butikker. På torget kommer det også en liten skøytebane, som vi håper vil være til glede for alle barna i nærområdet. I 1. etasje, under leilighetene, blir det livstilsstudio med svømmebasseng. Her vil det være en nabostue som samlingspunkt med tilbud om alt fra aktiviteter, kulturarrangementer, fysioterapi til treningsstudio I tredje etasje på Lab-bygget kan det arrangeres alt fra kunstutstillinger og konserter til møter og private fester. Bare fantasien setter grenser for bruk av bygget, sier Bøe.

– En annen ting vi er opptatt av, er dette med generasjonsmix. I forbindelse med flokeprosjektet ble det avdekket at mange eldre følte trygghet med tanken på ha flere unge boende på Harbitz Torg, i tillegg til alle barnefamiliene som kommer. I flokeprosjektet kom det også frem at unge mennesker har behov for voksenkontakt i for eksempel en studiesituasjon. I denne sammenheng har Æra samarbeidet med høyskolen Kristiania, som har kommet med innspill og forslag til å oppnå en god generasjonsmix, fortsetter Bøe.

I prosjektet vil det bli holdt av leiligheter til studenter, som aktivt skal inn i prosjektet.

– De blir tilbudt bolig og arbeid knyttet til prosjektet. Alle aktivitetene i Lab-bygget krever ansatte i ulike roller. Vi ser for oss studenter som betjener funksjoner som må til for å drive «livsstilstudioet», sier Bjerke.

Naboresepsjon

Da Møller Eiendom presenterte sitt bokonsept på kulturhuset Frogner Stasjon, var en rekke representanter fra blant andre finansbransjen og entreprenører, samt kommunale aktører til stede. Her ble det klart at gründerselskapet Moovit skal stå for driften av de mange tilbudene til beboerne. Moovit har fokus på helse og livsstil og tilrettelegging for aktiviteter og gode hverdagsopplevelser knyttet til dette.

– Dette blir veldig spennende. Moovit blir tjenesteleverandør både for beboerne og for nærområdet. De blir lokalisert i 1. etasje, i området hvor svømmebasseng og treningsfasiliteter er. Det blir opprettet en naboresepsjon som vil være tilgjengelig for alle. Her kan du bestille blomster opp i leiligheten eller en time på spa eller trening. Du kan melde deg på turer og andre aktiviteter eller bestille lokale for et arrangement. Det vil være naboverter som til enhver tid vil stå til tjeneste når det oppstår behov, sier Berg.

– Hensikten med det hele er å skape et hjem for livet hvor fellesskap, godt naboskap og sosiale aktiviteter er en integrert del av boformen, sier Pål Bøe

– Vi har kalt prosjektet på Harbitz Torg for PiiR, som er et nybrottsarbeid. Vi har jobbet i to år med å utvikle konseptet. Som eier er vi med videre og det gir leietakerne trygghet for at PiiR følges opp og videreutvikles til beste for beboerne og naboer. Konseptet kan også implementeres i fremtidige utviklingsprosjekter, avslutter Bjerke

Saken fortsetter under bildet


NYBROTTSARBEID: Markedssjef Pål Bøe (i midten) og prosjektleder Mette Arntzen Bjerke har nettopp presentert PiiR på «Frogner stasjon». Ivrig tilhører og aktiv i flokeprosjektet er Eivind Wilner Robertsen (til venstre). Foto: Vidar Bakken

 

Speakers corner?

Bestum Vel er en av aktørene som er invitert til å komme med innspill til prosjektet. Eivind Wilner Robertsen i velet er positiv til det som skjer på Harbitz Torg.

– For det første skiller selve byggeprosjektet seg ut gjennom miksen av beboere. Blant annet er jeg glad for at det gjennom dette kommer flere barnefamilier sentralt på Skøyen. De er nesten fraværende på for eksempel Karenslyst, som også har få aktiviteter å tilby etter kontortid. Det er veldig positivt at det på Harbitz Torg kommer flere aktiviteter som også er rettet mot nabolaget. Dette kan bli et lokalt senter som vi virkelig trenger, som kan skape interaksjon og få folk til å komme sammen – også over generasjonsgrensene, sier Wilner Robertsen.

Bestum Vel har kommet med flere innspill til flokeprosjektet.

– Vi har spilt inn et forslag til et slags «speakers corner», hvor folk kan stå opp og si sin mening. Ellers er vi opptatt av frivillighet. Med så mange oppegående voksne samlet på et sted, ser vi muligheten for å rekruttere aktive mennesker til frivillig arbeid for dem som ikke har det så bra. Jeg håper det blir lagt til rette for ildsjeler som har lyst til å gjøre noe. Frivilligsentralen er en arena som er viktig i vår bydel. Vi er også opptatt av at det i Labhuset legges opp til ulike kulturelle aktiviteter, også flerkulturelle aktiviteter. Det er viktig med inkludering. I denne delen av byen er det så å si fritt for kulturelle tilbud. Vi kan også tenke oss for eksempel mat- og vinkurs som kan bringe beboere på stedet og nabolaget sammen, sier Wilner Robertsen, som understreker at Bestum Vel vil følge utviklingen av prosjektet nøye.

Møller Eiendom opplyser at det allerede nå er mulig å melde interesse for PiiR.

 

Kilde Akersposten 19/10/2018     https://akersposten.no/nyheter/lanserer-fremtidens-bolosning-for-godt-voksne/19.2822