Fremtidens boløsning

Er resultatet av en utfordring vi i Møller Eiendom gav oss selv.
Demografi og urbanisering er to trender som møtes i tiden framover. Det blir flere eldre som ønsker å bo sentralt. De er ressurssterke samtidig som de søker trygghet og mulighet for å ta egne valg for alderdommen. Men det finnes ikke tilstrekkelig med gode boløsninger for denne voksende gruppen.
Kan vi i Møller Eiendom være innovative, ta del i et samfunnsoppdrag og være en del av løsningen? spurte vi oss selv.
Ja, mener vi nå svaret er, og er stolte av å presentere PiiR på Harbitz Torg. 

  • Text Hover
Et hjem for livet

Demografifloken
 

Verden endrer seg fort. Vi vet ikke hvordan fremtidens ideer om bolig vil være, men vi vet at de færreste vil ønske å bo helt alene. Æra er et strategisk innovasjonsstudio som driver innovasjonsprogrammet Floke. I 2017 var Møller Eiendom co-host og samlet aktører fra tre sektorer til en strategisk innovasjonsprosess for å løse samfunnsfloken, Demografi/ Eldrebølgen.
Møller Eiendom hadde tre hovedgrunner for deltagelse i programmet:

  • Vår samfunnsrolle i å bygge for fremtiden
  • Ønske om økt kompetanse rundt helhetlig byutvikling
  • Vårt konkrete prosjekt på Harbitz Torg der vi ønsket å bygge fremtidens  bo-løsning for godt voksne


Flokeprosjektet var et spennende innovasjonsprogram der vi fikk innsikt, lærte nye arbeidsmetoder og knyttet nye kontakter med samme intensjon som Møller Eiendom - et ønske om å utvikle for å gjøre samfunnet bedre.