IMG_5801

Kjemper mot ensomhet

Møller Eiendom presenterer fremtidens boløsning, PiiR – Harbitz Torg.

Som leietaker på PiiR velger du så mye mer enn en leilighet i riktig størrelse. Det handler om å velge en ny livsstil, et liv midt i smørøyet og som gir potensialer som ellers aldri er inkludert i et leieforhold. PiiR er et hjem i vid forstand, det er tilgang til et sosialt naboskap og fellesskap hvor du har alt du trenger to trapper ned eller rett rundt hjørnet. Som beboer på PiiR får du tilgang til en rekke fasiliteter som strekker seg utover det man normalt kan forvente av et leieforhold, blant annet er trening og basseng inkludert i leien.

PiiR er helt unikt for eiendomsbransjen. I lang tid har vi jobbet for å utvikle et konsept hvor vi gjennom utleie av leilighetene gir våre leietakere trygghet for at PiiR følges opp og videreutvikles til det beste for beboerene og nærmiljøet rundt.

Det handler om samhold og felleskap. Det er lagt inn i konseptet at man ikke skal være ensom her, man skal finne den tryggheten og nærheten til andre mennesker (Christine Moy, nabovert på PiiR til Journalen)

 

Journalen